‘In the Picture’, mei-juni 2016

KORTE FOTO-IMPRESSIE, klik hier

12998326_223006444728833_7264354736745937822_o

Geplaatst in home | Reacties gesloten

ACTUEEL

Heeft u al gezien dat ROS tegenwoordig ook een Facebook-pagina heeft (klik op f boven in de linker kolom)
en dat we een sub-menu ROS-historie hebben: ga daarvoor op het tabblad ROA staan en klik op ROS-historie?
 
Geplaatst in home | Reacties gesloten

Onze website wordt opgeslagen bij het Stadsarchief Rotterdam

Het volgende bericht van het Rotterdamse Stadsarchief willen we u niet onthouden (20 juni 2016):

“Het Stadsarchief Rotterdam wil graag een selectie van Rotterdamse websites bewaren en te zijner tijd voor onderzoek onsite beschikbaar stellen in de studiezaal. In dit kader willen wij ook uw website archiveren en bewaren voor de toekomst. Het betreft de volgende URL(s):  http://www.rotterdamorgelstad.nl.
Websites bevatten vaak waardevolle informatie die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ belangrijk zijn om te behouden, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. In deze charter wordt gesignaleerd dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor onderzoek en gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.
Het Stadsarchief Rotterdam heeft de taak op zich genomen om ook websites duurzaam te bewaren, raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door technologische veroudering en andere risico’s. Om die reden zal het Stadsarchief Rotterdam de websites archiveren van Rotterdamse overheden, wetenschappelijke- en cultureel erfgoed organisaties.
Uw website zal daartoe geharvest, duurzaam opgeslagen en beschikbaar gesteld worden aan een algemeen publiek via de website van het Stadsarchief Rotterdam. Dit zal voor het eerst gebeuren na 11 juli 2016. Daarna zullen opeenvolgende versies met een regelmatige frequentie worden opgenomen.”

 

Geplaatst in home | Reacties gesloten

Aangesloten organisten

Sinds kort hebben organisten die zijn aangesloten bij Rotterdam Orgelstad die mogelijkheid hun CD’s op deze website te koop aan te bieden. De CD’s staan weergegeven op de pagina van de concertlocatie waaraan de betreffende organist verbonden is.

Nu in de aanbieding voor donateurs: 2 CD’s uit de Pelgrimvaderskerk. Klik hier voor het aanbod en de prijzen!

 

Geplaatst in home | Reacties gesloten