Klaas Veltman, 3 december 1953 – 15 oktober 2016

 

img_5198162

Overleden

Onze gewaardeerde deelnemer KLAAS VELTMAN, organist van de Lutherse Andreaskerk, is zondag 15 oktober op 62-jarige leeftijd overleden. Klaas is ernstig ziek geweest en heeft lang gehoopt door te mogen leven. Hij heeft de strijd echter moeten opgeven.

Klaas was een zeer fijnzinnig musicus en hooggeacht intonateur. Orgels die hij klank heeft gegeven zijn behalve in Nederland te vinden in Duitsland en zelfs in Japan.

Wij leven mee met zijn echtgenote Wilma Sütö, zijn zoon Gábor en de verdere familie.

Maandag 24 oktober is de afscheidsbijeenkomst om 11.15 uur in de Andreaskerk, Heer Vrankestraat 51, Rotterdam

 

(Zie ook: orgelnieuws.nl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst in home | Reacties gesloten

TRANSEPTORGEL doet weer mee!

transeptorgel-na-restauratie-oktober-2016

(Klik op de foto voor meer informatie)

De restauratie van het Transeptorgel in de Laurenskerk Rotterdam is bijna voltooid.

Op woensdag 26 oktober 2016 is het voor het eerst weer te horen tijdens een concert. Op die dag geeft organist Hayo Boerema samen met het Laurenscollegium een lunchconcert met muziek uit de tijd van Erasmus!

Geplaatst in home | Reacties gesloten

_______________________________________________________________WELKOM!___________________________________________________________________


WELKOM!

 ros-nw-bestuur-voor-website

Van links naar rechts:

Jan van Dijk, secretaris; Piet Broekhuizen, voorzitter; Rob van Weerden, penningmeester

12742082_192278304468314_8005903512502668113_n

N I E U W S B R I E F
3de kwartaal 2016

Na een jaar (te weinig nieuws om een nieuwsbrief te vullen) weer een Nieuwsbrief

Kunnen genieten van de afgelopen zomer en nu van de “herfst” ?



VANUIT HET BESTUUR:

Nieuwe bestuursleden geïnstalleerd. Foto hierboven.

Op maandag 12 september j.l. vond in de Laurenskerk in aanwezigheid van de deelnemers (organisten) en vrijwilligers een bijzondere bestuursvergadering van Rotterdam-Orgelstad plaats, waarin nieuwe bestuursleden zijn geïnstalleerd.
Het bestuur bestaat thans uit: Piet Broekhuizen, voorzitter, Rob van Weerden, penningmeester en Jan van Dijk, secretaris.
Reeds enige tijd geleden had het toen zittende bestuur te kennen gegeven graag plaats te willen maken voor nieuwe bestuursleden. Aan de deelnemende organisten was gevraagd in hun omgeving naar nieuwe bestuursleden te zoeken. Dat is goed gelukt en daarom was op 12 september de bestuursoverdracht.
Tijdens de bijeenkomst is stilgestaan bij de vele zaken, die in de loop der jaren door het bestuur zijn aangepakt en waarvoor in brede kring veel waardering bestaat. Na de formele bestuursoverdracht bedankte Piet Broekhuizen het bestuur voor haar inzet de afgelopen jaren. Hij maakte tevens van het moment gebruik om aan te geven hoe blij hij is met de buitengewone inzet van de vrijwilligers!
Tenslotte overhandigde hij een presentje in de vorm van een zogenaamde Rotterdamse orgelkalender (hoort u later nog wel meer over) met nog een vloeibare versnapering aan de ‘oude’ bestuursleden. De bijeenkomst werd besloten met een genoeglijk glaasje bij ‘De Swarte Leeuw’ op het terras voor de Laurenskerk.



OPROEP:

ROS zoekt een vrijwilliger (bij voorkeur een donateur) die samen met onze webmaster Hans Florusse ons Facebook-account wil gaan beheren. Ideaal zou zijn iemand met interesse en kennis van websites omdat dat ook voor ROS steeds belangrijker wordt…En als we dan ook nog een orgelliefhebber bereid vinden….
Meldt u zich a.u.b. aan via info@rotterdamorgelstad.nl

 

Korte c.v.’s van de nieuwe bestuursleden:

Piet Broekhuizen is de nieuwe voorzitter. Hij is enthousiast orgel-amateur en heeft zeer veel bestuurlijke ervaring. Behalve voorzitter van ROS is hij bestuurslid Lionsclub Rotterdam Host, voorzitter Raad van Toezicht St.Pension Maaszicht (Opvang dakloze jongeren), lid Raad van Toezicht St. Singelzicht, Utrecht en dir./bestuurder St. Vrienden van Maaszicht. Tot voor kort was hij voorzitter van de beheerscommissie van de Pelgrimvaderskerk.



Rob van Weerden is de nieuwe penningmeester. Rob was penningmeester van de beheerscommissie Pelgrimvaderskerk en beheerde tevens de financiën van de Vriendenvereniging. Hij is opgeleid tot bedrijfseconoom en is altijd werkzaam geweest in financiële/commerciële functies. Rob heeft als hobby’s bridge en roeien. Uiteraard is hij ook muziekliefhebber.



Jan van Dijk is de nieuwe secretaris. Hij heeft gestudeerd aan de conservatoria te Rotterdam en Den Haag en behaalde de einddiploma’s voor orgel, piano en kerkmuziek. Daarna studeerde hij bij het Instituut voor Sociale Wetenschappen. Jan was directeur van de Muziekschool in Barendrecht en later directielid van de Toonkunstmuziekschool voor de Drechtsteden. Hij is organist van de Open Hofkerk en dirigent van de Cantorij in Barendrecht-Carnisselande.



_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Geplaatst in home | Reacties gesloten