Erelid Jet Dubbeldam overleden

JET DUBBELDAM OVERLEDEN

Op dinsdag 13 maart overleed de Rotterdamse organiste Jet Dubbeldam.

Op zaterdag 24 maart om 11.00 uur namen wij afscheid van Jet in de Bergsingelkerk, Bergselaan 150, Rotterdam.

Zij werd geboren in 1930 en studeerde van 1949 tot 1954 aan het Rotterdams Conservatorium orgel bij Piet van den Kerkhoff en piano bij Anton van de Rosière.

In 1958 behaalde ze met een openbaar concert in de Nieuwe Zuiderkerk te Prix d’Excellence.

Jet was een enthousiaste deelnemer van Rotterdam Orgel Stad (ROS)

Op 12 januari 2013 werd zij benoemd tot erelid.

Tijdens het promenadeconcert van ROS op 9 maart 2013 ontving  zij mede op voorspraak van ROS de Erasmusspeld uit handen  van toenmalig wethouder J. Kriens

Naast haar werk als kerkorganiste in meerdere Rotterdamse kerken en als stadsorganiste van Rotterdam was zij van 1968 tot 1992 hoofdvakdocent orgel aan het Rotterdams Conservatorium.

Zij is voor haar leerlingen een grote inspiratiebron geweest, die hen leerde vanuit basisprincipes echt na te denken over muziek. Allereerst natuurlijk over de structuur en de strekking van een compositie. Maar ook over essentiële vragen als: wat is ritme? Wat zijn betoonde en onbetoonde maatdelen, hoe ga je om met harmonische spanning en ontspanning en wat betekent dit alles voor de frasering, het toucher en de articulatie? Dit alles vanuit een groot stijlbesef en de ethiek dat je, als artiest met een eigen persoonlijkheid, toch vooral zocht naar wat de componist ten diepste wilde zeggen. Op deze wijze stimuleerde ze haar leerlingen zelf met ideeën te komen en was er ruimte voor boeiende discussies.

Evenals in haar lesgeven was ze in haar concertpraktijk buitengewoon veelzijdig en speelde ze repertoire van Sweelinck tot Messiaen. Ze was jarenlang te horen op vele belangrijke orgels van Nederland, maar speelde ook geregeld voor de radio en concerteerde in het buitenland. Hoogtepunten in Rotterdam waren haar veelvuldige optredens in de Laurenskerk met grote werken van bijvoorbeeld Buxtehude, Bach, Mozart (KV 608), Kaminski, Parry, Franck, Widor, Dupré en Demessieux. Hoewel zij, terecht, veel faam genoot als interpreet van Frans-symphonisch repertoire kon ze ook zeer genieten van het spelen van werk van Carl Philipp Emanuel Bach, Schnizer, Mozart en Haydn. Haar gevoel voor finesse maakte de uitvoering van deze meesters uit de tweede helft van de 18e eeuw, vaak op het transeptorgel, tot een schitterende ervaring voor de luisteraars.

Als mens was ze buitengewoon hartelijk, belangstellend en attent. In het  lesgeven was ze zeer warm en tactvol maar eveneens zeer precies, veeleisend en temperamentvol! Over zichzelf was ze over het algemeen gesloten en stond ze in wezen niet zo graag op de voorgrond.

Fundament voor haar als mens was haar groot geloof.

Dat ze mag rusten in vrede.

Eric Koevoets en bestuur ROS