Financiën

financiële verantwoording

De stichting is erkend als ANBI onder fiscaal nummer 811856094.

Klik hier voor het financieel overzicht 2012
Klik hier voor het financieel overzicht 2013
Klik hier voor het financieel overzicht 2014
Klik hier voor het financieel overzicht 2015

Financieel overzicht van 2016: Klik hier
voor het financieel overzicht 2016

Financieel overzicht van 2017: RvW-180712-ROS-V&W 2017 tbv website