R.K. Kathedraal H.H. Laurentius en Elisabeth

Kathedraal Rotterdam, Mathenesserlaan 307, 3021 HK ROTTERDAM
info: 010 – 4772752
LOCATIE; bereikbaar met bus 32 en 44; tram 4


Organist: Aart de Kort


De in 1904 gebouwde kerk werd in 1922 uitgebreid met de huidige westpartij. In 1923 werd door de ‘Vereenigde Kerkorgelfabrieken J.J. Elbertse te Aalten’ een orgel gebouwd volgens het pneumatisch kegelladensysteem. Adviseur (en inspeler) was de in die tijd bekende orgeldeskundige Dr. C. Huigens ofm. Het orgelfront was een ontwerp van architect P.G. Buskens.
In latere jaren werd de Vox Caelestis vervangen door een Quintfluit 1 1/3′, de Aeoline door een Scherp IV en de Dolce door een Prestant 4′. In 1942,   bij het herstel van kerk en orgel na een bombardement in 1941, werd de Violine vervangen door een Terts 1 3/5′

In de jaren 1997/1998 onderging het orgel een uitgebreide transformatie. Geholpen door vele vrijwilligers werden de werkzaamheden uitgevoerd   door de firma Adema-Schreurs te Amsterdam. De dispositie van het zwelwerk (nu 3e manuaal) werd hersteld en aangevuld met een Fagot 16′ en Trompet harmonique 8′ in franse factuur. Ook de bestaande Hobo werd vervangen door een Hobo in franse factuur.
Op het pedaal werd de Open Fluit 4′ vervangen door een in grenenhout uitgevoerde Trombone. Ook werd de Bazuin uitgebreid met een subcontra-octaaf zodat als transmissie een Bazuin 32′ ontstond. Deze grootste 12  pijpen zijn eveneens in grenenhout uitgevoerd.

Ingrijpender was de toevoeging van het Positief (nu 2e manuaal). Voor dit werk werden 3 registers nieuw vervaardigd: de Klarinet, de Engelse Hoorn en de Viool 4′. Het overige pijpwerk is uit de voorraad van de firma Adema-Schreurs.
De speeltractuur werd geëlektrificeerd en ook werd de speeltafel geheel vernieuwd. Aanvankelijk stond deze aan de linkerzijde van het koor, maar in mei 2003 werd deze verplaatst naar een plek (nagenoeg) midden voor het orgel.

Dispositie

MANUAAL I: MANUAAL II: MANUAAL III
Prestant           16′ Viola Major    16′ Bourdon              16′
Prestant             8′ Principaal         8′ Vioolprestant        8′
Violon               8′ Salicionaal        8′ Holpijp                 8′
Flûte Harmonique 8′ Unda Maris       8′ Viola di Gamba     8′
Bourdon            8′ Nachthoorn       8′ Vox Caelestis         8′
Octaaf               4′ Quintadeen       8′ Aeoline                  8′
Roerfluit            4′ Viool                 4′ Flûte Harmonique 4′
Octaaf               2′ Fluit                  4′ Nasard             2 2/3′
Mixtuur             III Progressio    II-VI Woudfluit              2′
Cornet             V Engelse Hoorn  16′ Fagot                  16′
Trompet           8′ Klarinet             8′ Trompet Harmonique 8′
Tremulant Fagot-Hobo        8′
Vox Humana       8′
Tremulant
PEDAAL: KOPPELINGEN: SPEELHULPEN:
Contrabas       16′ I+II voettreden voor:
Subbas            16′ I+III -normaalkoppels
Quintbas     10 2/3′ II+III -autom. pedaalomschakeling
Openbas            8′ P+I -tutti
Cello                 8′ P+II -tongwerken uit
Bazuin             32′ P+III -Setzer voorwaarts
Bazuin             16′ I+II 4′ -Setzer achterwaarts
Trombone          8′ I+II 16′
I+III 4′ treden en registerknop voor:
I+III 16′ -zwelkast manuaal II
II+III 16′ -zwelkast manuaal III
II+II 4′ -registercrescendo (2-voudig
II+II 16′   programmeerbaar)
III+III 16′ Electronische Setzer (3072-
voudig, met sequenser en
diskettestation)
electro – pneumatische tractuur

AartdeKort

Aart de Kort
Aart de Kort (geb. 1962 te Leidschendam) studeerde hoofdvak orgel aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Wim van Beek. In 1986 behaalde hij het einddiploma, waarna hij zijn studie voortzette aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam, waar hij bij o.a. Jan Valkestijn kerkmuziek studeerde. Bij Klaas Bolt bekwaamde hij zich in het kerkelijk orgelspel en improvisatie, voor welke vakken men hem bij het afsluiten van de studie het cijfer 10 toekende. Tijdens deze Amsterdamse periode studeerde hij ook nog enige tijd orgel bij Jacques van Oortmerssen. Reeds vele malen trad hij op als solist en begeleider van diverse bekende koren en solisten. Deze activiteiten brachten hem in vele West- en Oost-Europese landen. Ook als componist is De Kort actief. Dit resulteerde in een aantal kerkmuzikale composities en werken voor orgel, koor, zangstem, piano en diverse instrumentale bezettingen. In 1998 voltooide hij voor het nieuwe orgel van de Leidse Universiteit een concert voor orgelpositief en strijkorkest. Diverse werken van hem verschenen in druk bij o.a. de uitgeverijen Annie Bank, Harmonia, Gooi & Sticht en Carus Verlag. Aart de Kort is organist van de Kathedraal Laurentius & Elisabeth te Rotterdam en de R.K. Kerk OLV van Goede Raad te Den Haag. en is tevens verbonden als pianist aan de Dansvakopleiding van het Kon. Conservatorium te Den Haag. Ook dirigeert hij het kamerkoor Quattro Stagioni en is hij als dirigent verbonden aan het vocaal vrouwenensemble L’Amuze. Hij geniet bekendheid als improvisator en won diverse prijzen op nationale en internationale concoursen (Bolsward 1988: 2e prijs; Bolsward 1989: Koraalprijs; Knokke-Heist 1991: 1e prijs én BRT-prijs; Haarlem 1994 en 1998: finalist). Aart de Kort ontving in 2009 de Franse onderscheiding “Médaille d’Argent ” van de Société Arts, Sciences et Lettres te Parijs. Er verschijnen regelmatig artikelen van zijn hand in diverse orgel- en muziektijdschriften. Andere passies van hem zijn o.a. jazz, koken, wijn, meubelmaken en obscure landkaarten.

Meer info op www.aartdekort.nl