Financiën

financiële verantwoording

De stichting is erkend als ANBI onder fiscaal nummer 811856094.

RvW-200529-ROS-VW-2019